Tjeranje i parenje

Prava dob za parenje mužjaka je jedna i po godina, kad je već dobro razvijen. Kod ženke se preporučuje pričekati drugo ili treće  tjeranje, kad je dovoljno ojačala za nošenje štenadi.

Tjeranje se ponavlja u pravilu svakih 6 mjeseci, a ženke koje žive u gradu, mogu se tjerati i u razmaku od 5 mjeseci. Mužjak je uvijek spreman na skok, a podržat će ga miris ženske izlučina ženke u vrijeme tjeranja.  Najbolje vrijeme parenja je od desetog do četrnaestog dana od početka krvarenja. Da bi sigurnije došlo do  oplodnje, parenje se može ponoviti nakon 24 – 48 sati.

Privlačnost drugog spola izazvana je seksualnim hormonima, koje proizvode testesti, odnosno jajnici. Plodnost se smanjuje u starosti i prije će nestati u ženke nego u mužjaka. Najbolje je izvršiti parenje tako da se štenad ošteni početkom proljeća kako bi mogli rasti i razvijati se u najprikladnije vrijeme. Tako će se u toplo vrijeme lakše početi s navikavanjem šteneta na čistoću.

Trajanje trudnoće je od 58 do 63 dana. Prvorotkinje će ošteniti manji broj štenaca, a kasnije od 4 do6 pa i 12 štenaca.