SPOLNI ŽIVOT MAČAKA

STERILIZACIJA MAČKE-OVARIJOTOMIJA 

SPOLNA ZRELOST: -mačka-mačak-6-12 mjeseci
SPOLNI  CIKLUS:

-mačka-dva do tri puta godišnje(siječanj-veljača;lipanj-kolovoz)
-često spolni ciklusi ovisno o hranjenju i njezi,pojavljuju se tokom cijele godine

-u toku spolnog ciklusa,faza tjeranja traje 4-7 dana i tako se ponavlja u tom
ciklusu sve do koncepcije.

PARENJE: 

-mačak zubima uhvati mačkin vrat i ostaje na sapima čitavo vrijeme parenja.
-nakon toga tjeranje naglo prestaje(24 sata).

TRUDNOĆA: -kod mačke traje oko 58-60 dana
POROD:

-obično traje 30-60 minuta
-često se mačka sama omaci,ukoliko dođe do komplikacija potražiti veterinarsku pomoć
 

STERILIZACIJA
ovarijotomija

-ukoliko vlasnik nema interesa za razmnožavanje mačaka,a da bi izbjegli neželjena parenja,smanjili rizik tumora mlječne žljezde,preporuka-kirurška sterilizacija.
-to je metoda kirurškog odstranjivanja jajnika
-od 6mj starosti na dalje
-smanjuje se instinkt skitanja i agresivnosti
-smiruje se bazalni metabolizam 

TOK OPERACIJE

-sediranje i umirenje mačke
-puna narkoza
-fiksacija anestezirane životinje
-priprema operacionog polja(brijanje i dezinfekcija operacionog polja)
-rez po bijeloj liniji(koža,mišićje,peritoneum)
-fiksacija jajnika -ligiranje i odstranjivanje jajnika
-zatvaranje abdomena
-kožni šav
-zaštita rane, antibiotici
 -odstranjivanje konaca nako tjedan dana