POBAČAJ KOD MAČKE

Nakon neuspješnog pokušaja mačke da pobaci, mačići su morali biti izvađeni operativnim putem. 

Domaća mačka stara oko dvije godine dovedene je u ambulantu nakon što je pobacila dva mladunčeta. Mačka je prestala jesti i imala je povišenu temperaturu. Iz rodnice se cijedila sukrvava tekućina. Nakon pregleda i palpacije trbuha utvrđeno je da se u maternici nalazi još 4-5 mačića. Pristupili smo operaciji.

1

Nakon sedacije i opće anestezije mačke , obrijali smo i dezinficirali operaciono polje.Rana je zaštićena operacionim krpama.
 2 Rezom po sredini trbuha kroz kožu, mišićje i peritoneum, došli smo u trbušnu šupljinu i izvadili smo maternicu na kojoj je bilo vidljivo pet proširenja veličine kokošjeg jajeta.

3

Prvo smo podvezali i izvadili jajnike.
4 Slijedilo je podvezivanje materničnih krvnih žila, rezanje maternice i šivanje batrljka maternice.
5 Ranu na trbušnoj stijenci sašili smo u nekoliko slojeva i zaštitili ju antibiotskim sprejom.
6 Mačka je dobila parenteralno antibiotike i naručena je za tjedan dana na vađenje konaca.
7 Pregledom maternice nađeno je pet mladunaca starih 5-6 tjedana.