PROLAPSUS MATERNICE KOD KRAVE

Neposredno nakon poroda, kod krave, simentalske pasmine, stare oko deset godina, došlo je do kompletnog prolasusa rodnice i maternice.

1

Vlasnika smo savjetovali da zaštiti maternicu s plahtama, kako ne bi došlo do mehaničkog oštećenja i zagađenja izmetom. Prolabiranu maternicu vlasnik je zalijevao hladnom vodom kako bi smanjili krvarenje i veličinu maternice.

 2 Pošto je krava ležala, mi smo ja digli, dvojca pomagača pridržavala su maternicu u plahti sa svake strane po jedan. 

3

Prije repozicije maternice, morali smo odljuštiti posteljicu od maternice. To smo manuelno skidali kotiledon po kotiledon. Krvarenje smo sprečavali zalijevanjem maternice hladnom vodom.

4 Kad smo maternicu očistili od posteljice i od večine kurunkula pristupili smo repoziciji maternice. Pomagači su nam digli maternicu u visinu rodnične šupljine, a ja sam polagano tiskao maternicu u zdjeličnu šupljinu.
5

Prvo sam počeo uguravat rodnični dio, a kad sam dobio pola maternice s rodnicom u zdjeličnu šupljinu, onda sam potisnuo ostatak maternice. 

6 Kad smo već bili na pola repozirane maternice, krava nam je iznenadno legla, ali smo uspijeli u trenutku lijeganja ugurati i ostatak maternice.
7

Nakon repozicije i vraćanja maternice na njeno mjesto krava je počela ponovno tiskat, te je postojala opasnost ponovne izvale.Da bi to spriječili i smanjili podražaj kravi smo dali laganu epiduralnu anesteziju 2% lidokaina, zagrijanog na tjelesnu temperaturu.

8 Nastupom anestezije i prestanka tiskanja, maksimalno smo repozirali maternicu i vratili u anatomski položaj. Intramuskularnom injekcijom oksitocina pospješili smo involuciju i stiskanje maternice.
9

10 Stidnicu smo zašili u dva nivoa, i tako zašivena je ostala tjedan dana. Životinja je u tom periodu bila žaštićena antibioticima.
11 Nakon dobro obavljenog posla čestitamo umornoj i zabrinutoj ekipi.