FRAKTURA FIBULE I TIBIJE KOD PSA
SANACIJA VANJSKIM FIKSATORIMA
S METILMETAKRILATOM

Nakon kratkotrajnog izlijetanja na cestu, psa pasmine posavski gonič, starog oko godinu dana udario je automobil u područje stražnjeg kraja tijela.Pas se nije mogao osloniti na zadnju lijevu nogu. 

1

S unutarnje strane bedra lijeve noge bila je velika i ružna razderotina. 
 2 Psa smo sedirali i anestezirali uz obilne infuzije i antišok terapiju. Prvo smo kirurški sanirali i izdrenirali razderotinu.

3

Nakon toga postavili smo dva pina distalno i dva proksimalno od mjesta preloma. Pinove smo spojili sa žicom međusobno i dijagonalno, a nakon toga smo kostur fiksatora obložili metilmetakrilatom, i dok se stezao koštane okrajke smo u maksimalnnoj ekstenziji reponirali u maksimalni amatomski položaj.
4
5 Psa smo petnaestak dana zaštitili antibiotskom terapijom. Fiksatori će se vaditi za dva mjeseca, a do tada ostaje nam samo čekanje i nada u dobar oporavak.
6