EKSTIRPACIJA OKA KOD PEKINEZERA

1

Kod pekinezera, muškog spola, starog oko dvije godine, nakon napada većeg psa došlo je do teške traumatske povrede oka s ispadanjem leće i staklovine, tako da smo morali pristupiti ekstirpaciji cijelog bulbusa oka.

 2

Operacija je izvedena u domitor-ketalar-atropin narkozi sa lokalnom anestezijom oka.
Nakon pripreme operacionog polja, prva faza ekstirpacije sastojala se od zatvaranja oka sa zašivanjem očnih kapaka.

3

Poslije toga napravili smo rez na koži oko samog oka, te smo pristupili otprepariranju okolnog veziva i mišićja, dok nismo došli do dna bulbusa.
4 Nakon toga podvezali smo u dnu bulbusa krvne žile i ekstirpirali bulbus.
5 Očnu šupljinu zatvorili smo okolnim mišićnim tkivom i vezivom.
6 Na kraju smo zašili kožu. Pas je podvrgnut antibiotskoj terapiji kroz desetak dana, nakon čega su mu izvađeni konci.