POROD KRMAČE - CARSKI REZ

Ujutro oko 8 sati zazvonio je telefon u našoj ambulanti. S druge strane žice panični glas gospodina Zlatka Martinića iz Sela dao nam je naslutiti da se zbiva nešto loše. Krmači, staroj 10 mjeseci, križane pasmine u tipu hipora, nakon 117 dana graviditeta sramežljivo je počeo porod. Krmača je pripuštena pod nerasta pietren pasmine, tako da smo mogli očekivati krupne i široke plodove.
Odmah smo se odazvali na intervenciju i izvršili kliničku pretragu životinje.Ustanovili smo izuzetno uzak porođajni kanal i izuzetno krupan prvi plod.
S obzirom na sam početak poroda odlučili smo pokušati sa uterotonicima i manuelnim širenjem plodnog kanala, ekstrahirati plodove. Naši pokušaji ostali su bez rezultata i odlučili smo to učiniti kirurški carskim rezom. 

1

Porodilju smo sedirali sa “Stresnilom”, pripremili operacionu podlogu za životinju, navukli je u položaj takav da je zadnji kraj životinje gore, a da glava visi prema dolje, i da je položena na desnom boku. U području lijeve gladne jame iza luka rebara obrijali smo operaciono polje, zaštitili okolinu čistom krpom i mjesto reza lokalno anestezirali s 2% prokainom.
 2 Prvo smo napravili rez kroz kožu do mišića u duljini oko petnaestak centimetara.

3

Nakon toga tupo smo otpreparirali mišične slojeve u smjeru mišićnih vlakana.
4 Kad smo došli do peritoneuma oprezno smo ga otvorili, uvukli ruku u abdomen, potražili najbliži gravidni rog maternice i izvukli ga van rane. Obično izvlačimo cijelu maternicu, ali pošto je vani bilo jako hladno, išli smo fazu po fazu.
5 Na rogu smo napravili rez veličine koja nam je omogućila ekstrakciju plodova iz tog roga. Ekstrahirali smo sve plodove iz tog gravidnog roga maternice.
6
7
8 Maternicu smo zašili u dva sloja resorptivnim koncem, tako da kasnije ne ometamo koncepciju.
9
10  
11 Nakon toga maternične rogove smo vratili natrag u abdominalnu šupljinu, anatomski ih prilagodili, prekrili crijevnim omentumom i pristupili šivanju peritoneuma.
12 Mišiće smo zatvorili po slojevima, resorptivnim koncem.
13 Kožu smo zatvorili okomitim U šavom s običnim koncem.
14 Na svijet je došlo pet lijepih bijelih praščića, koje smo odmah stavili pod lampu za grijanje.
15 Krmaču smo polagano odgurali u njen boks, i ona sama nije se mogla načuditi što se je dogodilo.
Nekoliko dana krmača je dobivala antibiotike, a zabrinuti vlasnik nam je prišapnuo da mu se moraju prasiti još tri krmače iz takve kombinacije. Brrr...