OSTEOSINTEZA METILMETAKRILATOM

Patuljasta pudlica, ženskog spola, stara oko desetak godina pala je s prozora i slomila prednju desnu nogu u distalnoj trećini radijusa i ulne.

1

Nakon RTG-pretrage odlučili smo se na osteosintezu vanjskim fiksatorima s metilmetakrilatom.

 2

Kujicu smo anestezirali kombinacijom domitor,atropin,ketamin, nakon čega smo pripremili operaciono polje (brijanje, dezinfekcija-alkohol,  jod, operacione krpe).

3

Sistem te tehnike sastoji se od postavljanja pinova u kosti i njihovo spajanje sa žicom koju oblažemo sa metilmetakrilatom. 

4 Ta tehnika pokazala se vrlo uspješna kod manjih pasmina pasa i mačaka, jer je vanjska konstrukcija fiksatora lagana i omogućuje nam spjanje pinova pod svim kutevima za razliku od imex-ove tehnika gdje je vanjska konstrukcija dosta masivna i moramo poštovati simetriju pinova.
5 Tehnika izvođenja operacije prikazana je u par slika:
6
7 dr.vet.med.
Mario Milešević nakon zahvata