VANJSKI FIKSATORI

Kujica škotskog ovčara, stara šest mjeseci, doživjela je saobraćajnu nesreću prilikom koje je došlo do preloma prednje desne noge u području radijusa i ulne.

1

Dan nakon povrede kujica je dovedena u našu ambulantu, gdje je napravljena RTG-dijagnostika preloma. Došlo je do preloma radijusa i ulnesa pomicanjem odlomljenih ulomaka.

 2

Napravili smo plan sanacije preloma i odlučili se na metodu vanjske fiksacije s vanjskim fiksatorima po metodi IMEX-a.  

3

Životinju smo potpuno anestezirali, poduprli antibiotskom terapijom, pripremili operaciono polje, odredili anatomske proporcije radijusa i ulne, te učvrstili pinove u kosti i međusobno.

4

5
6

Nakon operacije napravljena je kontrolna rtg-slika, gdje nije postignuta idealna repozicija kostiju, ali je zato postignuta izuzetana stabilnost fragmenata, što se vidjelo u daljnjoj fazi oporavka. 

7
8
9

Kujica je ostala još četri dana u našoj ambulanti, nakon čega je otpuštena na kućno liječenje, uz povremene kontrole radi dotezanja pinova.