PIOMETRA MAČKE

1

U ambulantu je dovezena crno-bijela domaća mačka stara oko tri godine. Vlasnici su primijetili da u zadnjih nekoliko dana mačka slabije jede, pije puno vode i većinu vremena spava.

 2

Pregledom je ustanovljena povišena temperatura i zažarene sluznice. Palpacijom trbuha nađena je kobasičasta tvorba. Iz maternice se cijedio žuti sluzavi sadržaj.

3

Uslijedila je priprema za operaciju. Mačka je rehidrirana i/v infuzijom Ringerove otopine. Nakon sedacije, uveli smo ju u narkozu. Operaciono polje je obrijano, odmašćeno i dezinficirano. Oko područja reza pričvršćene su operacione krpe.

4

Rez na koži načinjen je u području bijele linije u središnjoj ravnini. Nakon rezanja trbušnih mišića i peritoneuma došli smo u trbušnu šupljinu. Pregledom organa trbušne šupljine nađena je jako povećana maternica.

5 Nakon izvlačenja maternice iz trbušne šupljine podvezane su jajničke krvne žile i odstranjeni jajnici. Zatim smo podvezali krvne žile maternice i maternica je odvojena od širokog materničnog ligamenta. Maternica je odstranjena u području tijela maternice.Iz batrljka je otklonjena sluznica. Batrljak je kauteriziran, sašiven i omentiziran.
6 Trbušna šupljina je zatvorena po slojevima. Peritoneum i trbušno mišićje sašiveno je resorptivnim materijalom, a koža lanenim koncem.
7 Kožna rana je zaštićena antibiotskim sprejom i pokrivena gazom.
8 Proširena maternica ispunjena gnojem
9 Mačka je još nekoliko dana tretirana infuzijama i antibioticima, a za sedam dana izvađeni su kožni šavovi.