KOBNA ŠETNJA 
(OSTEOSINTEZA 2)

Nakon noćne šetnje mačka Micka, stara oko 16 mjeseci došepala je kući. Desna zadnja noga bila je otečena i bolna u području bedra. 

1

Mickin vlasnik, gospodin Marinko iz osobnog iskustva predpostavio je da se radi o prelomu noge.

 2

Dolaskom u našu ambulantu napravili smo rtg pretragu stražnjih ekstremiteta i ustanovili da se radi o frakturi  dijafize bedrene kosti.

3

Konzilijarno smo se odlučili kirurškom pristupu (osteosinteza s pločicom) saniranja preloma. Micku smo sedirali i anestezirali kombinacijom atropin-apaurin-ketamin hidroklorid. Nakon nastupa kirurške anestezije pripremili smo operaciono polje (brijanje-odmašćivanje-dezinfekcija).

4

Na koži smo napravili rez od kuka do koljena u pravcu pružanja femura, kauterizirajući manja krvarenja.

5 Nakon kože tupo smo otpreparirali mišićne slojeve dok nismo došli do kosti.
6 Koštani prelomljeni okrajci bili su dislocirani distani dorzalno, a proksimalni ventralno, uz dva slobodna sekvestra.
7 Mjesto frakture očistili smo od eksudata i slobodnih fragmenata, te smo dijafizne koštane okrajke doveli u prikladni anatomski položaj te ih fiksirali forcepsima za fiksaciju kosti.
8 Koštane okrajke spojili smo kompresionom pločicom i vijcima.
9 Mišiće smo zatvorili u dva sloja, resorptivnim koncem-mišićnim šavom. 
10 Kožu smo zašili kožnim okomitim U šavom, lanenim koncem.
11 Koža zašivena kožnim okomitim U šavom, lanenim koncem.
12 Ranu smo žaštitili atb.sprejom i kontrolirali fazu buđenja iz narkoze. Micka je podvrgnuta antibiotskoj postoperativnoj terapiji.
13 Nakon operacije napravili smo kontrolnu rtg-sliku na kojoj se vidi izuzetno lijepa repozicija kosti te se nadamo povoljnom zaraštavanju kosti i funkciji tog ekstremiteta.

Nadamo se da buduće Mickine noćne šetnje neće biti tako naporne i tužne.