VENTRALNA HERNIJA

Vlasnica ženskog teleta starog oko tri mjeseca križane pasmine(holštajn-simentalac) primjetila je na trbuhu tvorbu veličine muške šake. Vlasnica je posumnjala na upalno oboljenje pupka. Kliničkom pretragom dijagnosticirana je ventralna hernija veličine velike muške šake, uz bijelu liniju, promjera oko 5-7 centimetara, kaudalno od pupka.

1

Tele staro tri mjeseca križane pasmine (holštajn-simentalac).

 2

Vlasnica teleta primjetila je na trbuhu tvorbu veličine muške šake.

3

Kliničkom pretragom dijagnosticirana je ventralna hernija veličine velike muške šake, uz bijelu liniju, promjera oko 5-7 centinetara, kaudalno od pupka.

4

Tele je anestezirano (rompun i lokalno-lidokain),i operaciono polje je pripremljeno za kiruršku sanaciju ventralne hernije.

5 Rez je napravljen na koži po sredini hernije u kaudokranijalnom pravcu,veličine oko 12 centimetara. Otpreparirana je hernijalna vreća sa sadržajem, te kružnim pokretima hernijalne vreće, sadržaj je reponiran u trbušnu šupljinu.
6 Hernijalna vreća je podvezana, a rubovi hernijalne šupljine spojeni  čvorastim šavovima. Nakon toga zašili smo mišićni sloj.
7 Kožu smo zašili okomitim U kožnim šavom, ranu zaštitili atb.sprejom i životinju podvrgli atb.postoperativnom tretmanu. Vlasnici su bili zadovoljni i sretni što će im mlada telica pokloniti mnogo mlijeka i teladi.