DILATACIJA ŽELUDCA PEKINEZERA

Nakon obilnog hranjenja dehidriranom hranom, Peki je počeo povraćati i pokazivati simptome bolnog trbuha...

1

Već po anamnezi postavili smo sumnju a na rtg.dijagnostici tu sumnju i povrdili. Kod pekinezera je došlo do naglog povećanja lumena želudca i njegove dilatacije koja je počela ulaziti u stadij torzije želudca i šok.

 2

Pas je podvrgnut antišok terapiji, a nakon stabilizacije podvrgnut je operaciji.

3

Cilj operacije bio je:

- što prije iz želudca pustiti plin i isprazniti hranu
- isprati prazan želudac hladnom vodom

- vratiti želudac u njegov anatomski položaj i tu ga fiksirati sa šavovima
 

4

5
6 Poslije operacije pas ne smije kroz usta uzimati hranu 48 sati, a nakon toga strogi režim dijete kroz sedam dana.
7

Tokom cijelog života izbjegavati prenajedanje i obilje dehidrirane hrane.
Obavezan odmor od 1 do 2 sata nakon hranjenja.