SEMINAR-Cauda equina-Zagreb

18.ožujka 2001.u Zagrebu je pod pokroviteljstvom IAMS FORUM-a održan seminar sa tematikom rendgenološke dijagnostike patologije segmenta caude equine i kirurška sanacija problema caude equine.Predavali su prof.dr.sc.Mensur Šehić i mr.sc.Boris Pirkić sa Veterinarskog fakulteta iz Zagreba, te dr.Peter Strenk,neurolog na Klinici Jaggy u Brnu. 
Sindrom caude equine jedan je od dosta čestih bolesti kralježnice pasa i zastupljeniji je obično više no što je dijagnosticiran.Simptomatski se manifestira bolnošću stražnjeg dijela tijela,otežanog korištenja jednog ili oba zadnja ekstremiteta,te djelomičnom ili potpunom inkontinencijom.
Seminar je imao izuzetno velik odaziv kolega iz cijele Hrvatske što govori o izuzetno popularnoj i zanimljivoj tematici.
Priprema predavanja.
Dr.Lukman sa kolegom Stezinarom uvodnim govorom otvara seminar uz veliki pljesak sudionika.
Dr.Peter Strenk je u svojim predavanjima dotakno velik dio neurologije malih životinja(pristup neurološkom pacijentu,neurološka procjena,bolesti leđne moždine pasa,bolesti diska i terapija,i ostali sindromi u toj problematici).
Dr.Stezinar predstavlja mr.sc.Pirkića.
Mr.sc.Pirkić je izlagao kliničku dijagnostiku i principe kirurške terapije cauda equina sindroma.Izlaganje je bilo vrlo iscrpno i lijepo pripremljeno sa nizom fotografija pojedinih faza kirurške sanacije kompresije c.e.sindroma.
Prof.Šehić kao šećer na kraju izlaganja izazvao je buran pljesak svojom pojavom i sadržajem svog izlaganja.
Prof. je izuzetno iscrpno i detaljno opisao rendgenološku dijagnostiku kompresije lumbosakralnog segmenta kralježnice kao predisponirajučeg faktora sindroma caude equine.
Prof.Šehić još jednom dokazuje svoju veličinu u RTG-dijagnostici i poznavanju te tematike.
©Mario-veterina 2001