PRELOM TIBULE I FIBULE KOD MAČKE

Nakon jednodnevnog izbivanja van kuce, macka Sivka vratila se kuci šepajuci na tri noge.Vlasnik je vec na prvi pogled uocio da se radi o prelomu stražnje noge.Nakon telefonske konzultacije posjetio nas je u ambulanti. Pregledom smo utvrdili da se radi o multifragmentalnoj frakturi tibije i fibule, koja je nastala uslijed traume drobljenja.
Nakon RTG dijagnostike i težine stupnja oštecenja kosti, odlucili smo se na sanaciju frakture vanjskim fiksatorima sa metilmatakrilatom. Macka je anestezirana kombinacijom domitora,atropina i narketana, te budena sa antisedanom. Napravili smo kožni rez po mjestu vanjskog preloma i najjacem oštecenju mekih cesti kako bi sacuvali što više zdravog tkiva za kasnije ozdravljenje žaraštanja preloma.Naša procjena se pokazala uspješna jer nakon par dana uspijeli smo uspostaviti cirkulaciju i funkciju distalnog dijela noge.
Prikaz mjesta preloma
Slobodne fragmente navlažili smo toplom ringerovom otopinom i stavili ih u vlažnu gazu.
Prvo smo postavili dva pina u distalni fragmenat.
Nakon toga postavili smo jedan pin intramedularno, te ostale pinove u proksimalni fragmenat.Slobodne fragmene pricvrstili smo na njihovo mjesto pomocu žice i konca.
Postaviši pinove ucvrstili smo ih sa vanjskom žicanom konstrukcijom , te zašili mišice,potkožje i kožu.
Zadnja faza sastojala se u ucvršcivanju žicane konstrukcije sa matilmetakrilatom.
Sivka je podvrgnuta dvadeset dnevnoj antibiotskoj postoperativnoj terapiji.
Nakon dva mjeseca narucena je za skidanje fiksatora.
Foto: ©Mario-veterina, 2001