Ambulantna klinika lipanj/2001

U redovnom posjetu Ambulantne klinike Veterinarskog fakulteta Zagreb,iznosimo kratke aktivnosti u mjesecu lipnju. Predzadnji posjet prije završetka zadnjeg semestra.Prikaz dva klinička slučaja:
1)ždrijebe oboljelo od pneumonije sa komplikacijom piroplazmose.
2)sterilitet kobile-anovulatorni ciklus.
Kolega Žvorc okuplja svoju ekipu Početak kliničke pretrage(tem,bilo,disanje..)
Klinička pretraga Auskultacija
Vađenje krvi iz v.jugularis za hematološku pretragu Idexx dijagnostika(wbc,rbc,hb, i dr.),krvni razmaz po Gimsi-ekspert na tom polju-kolega Turk.
Priprema za pregled kobile Početak pretrage
Rektalna pretraga-U.Z.dijagnostika UZ-nalaz
Pionirski koraci u korištenju rektalne uz sonde. Nije to tako ni loše.
Mario-veterina©2001