AMBULANTNA KLINIKA

Od mjeseca travnja naša ambulanta surađuje sa Ambulantnom klinikom Veterinarskog fakulteta-Zagreb.Predavači Ambulantne klinike sa ekipama studenata svaki četvrtak posječuju našu ambulantu i sa nama obilaze i obrađuju zanimljive i problematične pacijente.Na taj način pomažemo edukaciji studenata a i nas samih u zajedničkoj suradnji.Ambulantna klinika organizirana je u četri grupe-zaraze,interna,kirurgija i porodiljstvo te predvođena sa:doc.dr.sc.Zdravkom Žvorcom,doc.dr.sc.Darkom Gerešom,doc.dr.sc.Ivicom Harapinom,dr.sc.Tomislavom Babićem,mr.sc.Zoranom Milasom,mr.sc.Vilim Starešinom,mr.sc.Nenadom Turkom,legendarnim vet.teh.Robertom Planincom i ostalima.S obzirom na deficit "velikih" pacijenata na samom fakultetu, naš rad usmjeren je prvenstveno na terensku praksu i "velike"životinje i praksu.Ubuduće ćemo na našim stranicama popratiti zanimljivije slučajeve ambulantne klinike.
Doc.dr.D.Gereš kao i obično jedan od najzaposlenijih sterilizira nazimicu.

Nazimica je sedirana sa Stresnilom,lokalno infiltrativno anestezirana u području reza sa Prokainom.Položena je sa glavom prema dolje u ležečem položaju na desnom boku i fiksirana .

Brijanje,dezinfekcija,kožni rez.

Rez se nastavlja kroz sve slojeve.

Mišiće otprerarirati tupo u smjeru miš.vlakana.

Peritoneum uhvatimo peanom ili pincetom, izvučemo ga u ranu i otvorimo.

Kažiprstom i srednjim prston ulazimo u abdominalnu šupljinu te se igramo tražeči jajnike.Ukoliko nemate iskustva potražite prvo rogove maternice pa po njima jajnike.Jajnik se izvlači van rane i fiksira peanom.
Nažalost kod ove nazimice stvar se zakomplicirala jer je nazimica bila gravidna oko mjesec dana .Iz anamneze vlasnika to nismo saznali.
Zbog gravidnosti doc.dr.Gereš se odlučio za kopletnu ovariohisterektomiju.
Kompletna maternica sa ampulama plodova na operacionoj krpi.
Amputacija maternice nakon podvezivanja svih segmenata.
Zatvaranje rane po slojevima.
Plod u odnosu na eko upaljač.Graviditet odgovara starosti oko mjesec dana.                               
Mr.sc.Zoran Milas sa svojom ekipom iz zaraza prilikom liječenja bolesti sluznica goveda.
Doc.dr.Žvorc pri liječenju ketozne krave.
Studentica u grupi iz porodiljsva pod budnim okom doc.dr.Gereša pokušava ginekološki pregledati kravicu.
Tko zna što je unutra tako zanimljivo.Vrijedi pogledati.
Mario-veterina©2001.