SIVKA-VAĐENJE FIKSATORA

Mačka Sivka prije dva mjeseca slomila je tibiju i fibulu na desnoj nozi.Frakturu smo sanirali vanjskim fiksatorima sa metilmetakrilatom(novosti u veljači).Pošto je prošlo oko dva mjeseca odlučili smo izvaditi fiksatore.
Sivka se kao i obično histerično opirala pri samom ulasku u ambulantu.Vlasnik je Sivku dvadesetčetri sata prije operacije ispostio i priredio za anesteziju.
Sivka je anestezirana kombinacijom atropina,domitora i narketana.Nakon nastupa narkoze pinove smo odsjekli pri spoju sa metilkrilatom.
Nakon toga smo ih izvadili iz kosti.
Desetak dana nakon uklanjanja fiksatora Sivka je podvrgnuta antibiotskoj terapiji uz mirovanje.
Kontrolna RTG slika.
©Mario-veterina