DILATACIJA ŽELUDCA PEKINEZERA

Nakon obilnog hranjenja dehidriranom hranom, Peki je počeo povraćati i pokazivati simptome bolnog trbuha...

After too much eating of dehydrated food, Peki started to throu up and showed the sympthoms of painfull abdomen

1

Već po anamnezi postavili smo sumnju a na rtg.dijagnostici tu sumnju i povrdili. Kod pekinezera je došlo do naglog povećanja lumena želudca i njegove dilatacije koja je počela ulaziti u stadij torzije želudca i šok.

Already on ?????? we presumed and on W-ray dyagnostic we confirm that doubt.
The Pekingese has hasty expand of the stomach and his ???? which started to develop in the stage of ???

and shock.

 2

Pas je podvrgnut antišok terapiji, a nakon stabilizacije podvrgnut je operaciji.

The dog has  threated by antischock therapy and after the stabilization has treated surgicaly.

3

Cilj operacije bio je:

- što prije iz želudca pustiti plin i isprazniti hranu
- isprati prazan želudac hladnom vodom

- vratiti želudac u njegov anatomski položaj i tu ga fiksirati sa šavovima
 

4

The aim of the surgery was:

  • to let go a gass from the stomack and empty the food out

  • to rinise empty stomack with  water

  • to put back the stomack in his anathomy position and fix it with stitches

5
6 Poslije operacije pas ne smije kroz usta uzimati hranu 48 sati, a nakon toga strogi režim dijete kroz sedam dana.

After the operation the dog could not eat on mouth for 48 hours, and after that strict treatment of diet for next seven days.

7

Tokom cijelog života izbjegavati prenajedanje i obilje dehidrirane hrane.
Obavezan odmor od 1 do 2 sata nakon hranjenja.

During the whole life he has to avoid a overeating and too much of dehydrate food.
Obliged rest for 1-2 hours after eating.