Inhalaciona anestezija - ovariohysterectomia

Nakon pregleda, krvnih pretraga i Rtg-dijagnostike, kod kujice, Lune stare 12 godina, dijagnosticirana je pyometra. Obzirom da je opće stanje kujice bilo jako loše, dva dana prije operacije, pacijenta smo stabilizirali sa obiljem infuzione tekućine i antibioticima. Prije same ovariohysterektomije napravili smo plan operacije. Prilikom odabira anestezije, obzirom na visoko rizičnog pacijenta, odlučili smo se na inhalacionu anesteziju sa isofluranom. Za premedikaciju korišten je Sedalin-Atropin-Ketaminhidrokolorid. Nakon nastupa sedacije, kujica je intubirana, te je priključena na aparat za inhalacionu anesteziju. Prvo je lagano pušten protok kisika pazeči na količinski volumen, a nakon toga lagano smo pustili isofluran, s tim da smo lagano započeli sa koncentracijom od 1%, koji smo postepeno povečavali do 2%. Tokom operacije postotak anestetika smo dozirali ovisno o bolnosti pri zahvatu.
Lagani uvod u anesteziju.Auskultacijsko pračenje rada srca i pluća. Dr.Mihaela kao glavna anestetičarka kontrolira količinu udahnutog i izdahnutog volumena. Obzirom na adekvatni brojčani volumen i umjerenu punjenost balona, anestezija se nastavlja.
Izofluranski isparivać, na kojem reguliramo postotak protoka isoflurana. Nakon nastupa pune anestezije , operacija je izvedena sa 2% protoka isoflurana. Isofluran se pokazao kao izuzetno dobar inhalacioni anestetik, i jako dobro podnošljiv kod visoko rizičnih pacijenata. Jedina mana mu je skupoća, tako da za jednu ovakvu operaciju potrošite oko stotinjak DM, i kod nas ga je momentalno teže nabaviti.
Vlasnica Erna kao pripomoć prilikomi uvođenja kujice u anesteziju. Priprema pacijenta, operacionog polja i zaštita operacionim krpama, sa pripremom instrumentarija.
Početak operacije, kožni rez, kauterizacija krvnih žila potkožja, rez kroz peritoneum.
Ulazak u trbušnu šupljinu. Odmah prominiraju maternični rogovi, koji su povečani i puni sukrvavo-gnojnog sadržaja. Cistična degeneracija oba jajnika.
Dr.Mihaela uvodi otvarač za širenje trbušne šupljine. Izvlačenje rogova maternice, ligiranje i podvezivanje jajnika.
Podvezivanje korpusa što kaudalnije prema rodnici. Izvlačenje podvezanog jajnika.
Odsijecanje jednog jajnika sa materničnim rogom, te ligiranje drugog jajnika.
Odsijecanje drugog jajnika, te amputacija kompletne maternice.
Nakon peritonizacije batrljka maternice, zatvaramo trbušnu šupljinu po slojevima. Optimistično polunasmiješeno lice dr.Mihaele u nadi i iščekivanju božićnice. Lijevi mamarni kompleks zahvaćen sa niz tumorozno promijenjenih sisa.
Dr.Mario Ekert nastavlja operaciju, elektrokauterom pokušava odstraniti tumorozno promijenjene sise uz što manji gubitak krvi.
Operacija se privodi kraju, a ako se oduži tko će biti kriv za proširene vene naše dr. Mihaele. U pozadini budući veterinarski tehničari iz srednje veterinarske škole u Petrinji, koji u našoj ambulanti obavljaju stručnu praksu.
©Mario-veterina 2001