PODJELA PASMINA GOVEDA

Glavni kriteriji za definiranje i podjelu pasmina su proizvodne osobine. Podjele prema rasprostranjenosti, čistokrvnosti, pa i stupnju plemenitosti nemaju veliku praktičnu važnost. Intenzivne migracije goveda u novije vrijeme, uvjetovane razvijenom tehnikom umjetnog osjemenjavanja i suvremenim uzgojnim programima, dovode svaku pasminu u oštru konkurenciju s drugima. Osim toga, intenzifikacija i aglomeracija govedarske proizvodnje umanjuju značenje svake regionalne podjele pasmina.

Stoga ćemo prdati značenje podjeli pasmina prema upotrebnoj svrsi, tj. smjeru iskorištavanja. Prema tom kriteriju pasmine goveda dijelimo u tri grupe, odnosno proizvodna smjera:

a) kombinirane pasmine ili pasmine dvojnih ili trojnih svojstava,

b) mlječne pasmine i

c) mesne pasmine.

Prema postignutom razvoju (plemenitosti, proizvodnosti) odnosno utjecaju prirodne i umjetne selekcije pasmine dijelimo na primitivne (prirodne) i kultivirane (uzgojene).