PASMINE GOVEDA

Utjecajem podneblja, ishrane, načina korištenja, te odabiranja i drugog, stvarane su skupine goveda s određenim  karakterističnim svojstvima. Najstarija "čista" divlja stada goveda stvorena su, prema Friendu (1978), u britanskoj pokrajini Northumberlandu 1220. godine, a sredinom XVIII stoljeća prva pasmina goveda - Longhorn Cattle, triju proizvodnih svojstava u pokrajini Leicestershire. Takve skupine životinja jedne vrste imaju zajedničko porijeklo i međusobno se podudaraju u bitnim morfološkim i fiziološkim svojstvima. U genetskom smislu određene su specifičnom frekvencijom gena. Nazivamo ih pasminama. Značajno je za uzgojni rad da pripadnici jedne pasmine svoja svojstva prenose na potomstvo.

Prema Ogrizeku (1961) pasmina je skupina životinja iste vrste koje se zbog zajedničkog podrijetla i prilagođavanja jednakim životnim prilikama međusobno podudaraju u bitnim i karakterističnim osobinama i obilježjima morfološke i fiziološke naravi, što se nasljeđuju.

Unutar jedne pasmine postoji više tipova, koji se međusobno razlikuju u manjoj mjeri u nekim svojstvima. Tako na primjer, unutar pasmine simentalac, poznati su tipovi: švicarski simentalac, njemački i austrijski Flekvieh, slovački simentalac, pa hrvatski simentalac itd.

Proizvodne tipove čini i više pasimina (slojeva, linija) kojima je selekcijom potencirana jedna, a rijeđe dvije osobine. Tako na primjer imamo izrazito  mliječna goveda Holstein, Jersey i druga, izrazito mesna goveda Angus, Charolais i druga, te tipove mesnog goveda otporne na žarka ljeta, Santa Gertrudis, Brahma  i druge.

Pripadnost nekoj pasmini ili populaciji relativana je i s vremenom promjenjiva. Pri tome je bitno što uzgajač smatra glavnim svojstvima. Pasmine se s vremenom mijenjaju promjenom uvjeta, selekcijom, migracijama i uslijed drugih čimbenika. U zadnjoj dekadi XX stoljeća, u znanstvenim i stučnim krugovima vlada izvjesna pojmovna zbrka o pasminama i razvrstavanju pojedinih skupina životinja.

Smatra se da danas u svijetu ima ukupno 449 pasmina goveda, a od toga su 251 priznate (Krausslich, 1981). Međutim, najnoviji podaci FAO (Loftus i Scherf. 1993) pokazuju da su u Global Databank for Animal Genetic Resources (WWL-DAD) registrirane 783 pasmine goveda i 62 pasmine bivola. U stanju ugroženosti nalazi se 112 pasmina goveda i 1 pasmina bivola. Očito je da je definicja pasmine u svjetskim stručnim krugovima vrlo rastezljiv pojam (pasmina, podpasmina, soj, tip).