AUTOHTONI KONJ
HRVATSKI POSAVAC

pos01.gif (34696 bytes)

Sisačka i Moslavačka Posavina su područja s najvećom koncentracijom konja u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Europi.

To je kraj bogat prirodnim pašnjacima ogromnih površina a konji u temelj i prirodni potencijal konjarenja, koji su razlogom postanka i opstanka konjogojaca s dugogodišnjom tradicijom i vrlo bogatim iskustvom u uzgoju konja.
Pašnjaci čine skoro jednu trećinu svih površina Lonjskog, Odranskog i Mokrog polja.
Ta polja su djelomično meliolirana, ali ostaju još velike retencije pašnjaka i šuma koje su proglašene i zaštićene kao parkovi prirode s florom i faunom koja se neće i ne smije mijenjati i devastirati.

Konj je sposoban koristiti i onu pašu koju druga stoka ne može, te se s toga posavski konj održao. Zvali smo ga posavski konj, posavac, posavski hladnokrvnjak, a danas zaslugom gajača konjogojaca koji su ga održali, stručnjaka Hrvatsko stočarskog selekcijskog centra, te Saveza gajača i drugih dobio je priznato ime autohtoni konj hrvatski posavac.

O njemu i okolnostima pod kojima je nastao i pod kojima živi, želi se u ovom prikazu više informativno iznijeti. To je mali prilog onome što su o njemu već i drugi napisali.

IZVOR: Nikola Jagačić dipl.ing. AUTOHTONI KONJ
          HRVATSKI POSAVAC, Sisak, 1996.