HRVATSKO KONJOGOJSTVO

pos03.gif (46419 bytes)

Hrvatsko konjogojstvo u osnovi je usmjereno prema tri cilja: proizvodnji mesa, konjičkom športu, te gnojidbi konja za posebne namjene.

U naše vrijeme čuvanje genetske raznolikosti, te svijest o baštinjenim oblicima domaćih životinja kao o kulturno-povijesnim spomenicima, postavljaju četvrti važan zadatak - očuvanje baštinjenih pasmina.

Tri osnovna gojidbena usmjerenja, unatoč burnim posljedicama stalnih promjena u hrvatskom konjogojstvu, donose materijalne plodove, no prijete potpunim brisanjem starih oblika.

U hrvatskoj je gojidbi konja utjecaj odabranih pastuha trajno intenzivan. Posljednjih dvadeset godina Hrvatska prolazi kroz razdoblje koje je razvijeni svijet prije dvadesetak godina već zaključio. To je drastična pad broja konja, potpuna promjena smjera gojidbi, te znatan porast i promjena njihove kakvoće. Sada je i broj konja u Hrvatskoj drastično smanjen, pa bi oni trebali zauzeti njihovu ulogu, te uskladiti pasminski sastav i njegovu kakvoću. To je epohalna transformacija kakvu su goveda preživjela u razdoblju izumiranja radnih i ulaska pasmina koje se goje isključivo zbog  mlijeka i mesa, no kod konja se kao novi temeljni motiv pojavljuju sport i rekreacija.

Prema brojčanim pokazateljima, usprkos strašnim posljedicama rata, u nas je opadanje broja konja zaustavljeno. Porast broja i kakvoće koji priželjkujemo više niti može, niti treba dovesti do onako brojnih populacija kakve su nekada postojale. Uslijedit će i već započeta promjena zemljopisnog rasporeda konja u Hrvatskoj. Nestali su s oranica a sve su brojniji u turističkim područjima. Proizvodnja mesa, koja je danas toliko važan poticaj, mogla bi se u uvjetima materijalnog boljitka, svesti na iste razmjere kakvi danas postoje u razvijenim zemljama.

Gledamo li dugoročno, postojeći poredak zastupljenosti pasmina posve će se promijeniti, a postepeno će se pojaviti i pasmine kakvih danas u nas uopće nema. U tim promjenama trajno mjesto ima naša baštinjena gojidba lipicanaca, no ostale nekadašnje gojidbe nisu tako sigurne. Započeto je oživljavanje gojidbe izvornog tipa posavskog konja, a možda uslijedi zasnivanje gojidbe naših hrvatskih ponija iz stare osnove što je još prije četrdesetak godina postoja u hrvatskim kraškim predjelima.