CJENIK USLUGA

Pregled velikih životinja 80,00
Pregled malih životinja 50,00
Usluge liječenja velikih životinja 50,00-100,00
Usluge liječenja malih životinja 30,00 - 70,00
Hematološka pretraga
(ovisno o parametrima—IDEXX)
60,00-100,00
Pretraga urina 30,00-60,00
Rengenska pretraga
(kontrastne metode poskupljuju pretragu)
80,00
Mikološka pretraga 30,00-100,00
Specijalističke usluge po vrstama životinja
Pas
Pregled i liječenje uha 50,00-100,00
Kupiranje ušiju 250,00
Pregled i liječenje oka 
Operacija oka pekinezera
50,00-100,00
Operacija harderove žlijezde 300,00
Operacija entropium i ektropiuma 350,00
Prolapsus balbusa 350,00
Ekstirpacija balbusa 500,00
Liječenje analnih žlijezda 90,00
Kirurgija abdomena
Operacija akutne dilatacije i torzije želuca (Gastrotomija)
Eterotomija i resekcija crijeva (
Mokraćni kamenci)
Piloroplastika
Cistotomija
Uretrotomija
Operacija piometre - ovariohisterektomija
Ovarijotomija 
Carski rez (
Pekinezera)
Kastracija psa
Operacije tumora
Prolapsus rodnice-operativno
1000,00
800,00-1200,00
800,00-1000,00
500,00-800,00
250,00-500,00
600,00-1000,00
450,00
500,00-800,00
400,00
250,00-1200,00
350,00-800,00
Prelomi kostiju
Kirurški 200,00
Kirurški - (osteosinteza) 800,00-1,600,00
Umjetno osjemenjivanje kuja
(uzimanje sjemena,pregled sjemena,vaginalni bris,određivanje plodnih dana, osjemenjivanje)
150,00-300,00
Pomoć kod poroda
(ovisno o utrošenom vremenu)
150,00-350,00
Cijepljenje protiv bjesnoće i ehinokokoze 106,10
Cijepljenje protiv štenečaka,parvoviroze,leptospiroze,hcc i parainfluence 90,00
Mačka
Liječenje traumatske povrde oka
(ovisno konzervativno-kirurško)
100,00-400,00
Liječenje parazitarne upale uha 80,00-150,00
Pregled, dijagnostika i liječenje mikrosporoze 200,00
Kirurgija
Sterilizacija mačke - ovarijotomija 200,00-300,00
Kastracija mačka 150,00-200,00
Carski rez mačke (Pobačaj 250,00-350,00
Laparotomija-operacija abdomena 200,00-400,00
Kateterizacija,uretrotomija,punkcija mokračnog mjehura 200,00-500,00
Cistotomija-kamenci< 200,00-400,00
Prelomi kostiju-osteosinteza 400,00-900,00
Cijepljenje protiv bjesnoće 90,00
Cijepljenje protiv panleukopenije, calici virusa 90,00
Krava
Pregled vimena, dijagnostika mastitisa, lokalno liječenje 50,00-150,00
Liječenje steriliteta 
Stimulacija estrusa (crestar) 50,00-80,00
Folikulinske ciste jajnika 100,00-300,00
Endometritis 100,00-300,00
Retencija posteljice-manuelno uklanjanje 100,00-350,00
Umjetno osjemenjivanje 160,00
Pomoć pri porodu-lagana 150,00
Pomoć pri porodu-teška 300,00
Carski rez 700,00-800,00
Embriotomija 800,00
Kompletne veterinarske usluge na obiteljskim farmama po dogovoru
Ruminotomija 500,00-700,00
Operacija dislokacije sirišta 600,00-800,00
Sondiranje sondiranje
Pretraga detektorom na metalno strano tijelo 100,00
Korekcija zubiju 100,00
Korekcija papaka 100,00
Konji
Liječenje kolike,sondiranje,klizma 150,00-400,00
Porod 250,00-400,00
Embriotomija 800,00-1200,00
Retencija posteljice-manuelno-th.maternice 350,00
Korekcija zubi 150,00-250,00
Korekcija kopita 200,00
Kastracija pastuha 600,00
Svinje
Kastracija odojaka 20,00-50,00
Kastracija nerasta 100,00-250,00
Sterilizacija krmače 100,00-150,00
Carski rez kod krmače 400,00-500,00
Pomoć kod prašenja (ovisno o utrošenom vremenu) 100,00-250,00
Liječenje mma sindroma 100,00-200,00
Vitaminizacija i ferumizacija odojaka 10,00
Ovce i koze
Prevencija metiljavosti 10,00
Pomoć kod poroda 100,00
Carski rez 300,00
Akutni nadam-ruminotomija 250,00
Cijepljenje-enterotoksemija 10,00
Obrada papaka 25,00