ŽIVOTNI VIJEK KUĆNIH MAČAKA

Prosječni životni vijek kućne mačke je oko 15 godina. Nije rijetko naći pojedince starije od toga, ali je vrlo malo onih što dožive duboku starost od 20 godina. Rekord drži tigrasta mačka zvana "Puss" koja je doživjela 36 godina i jedan dan, premda postoji  i neprovjerena tvrdnja da je jedna mačka imala 43 godine! Nije lako izjednačiti  određeno razdoblje mačjeg života s odgovarajućim razdobljem ljudskoga. Uobičajena praksa množenja mačje dobi brojem (obično se kaže da je to sedam) i govoreći da je to ljudski ekvivalenat, nije zadovoljavajuća. Najtočnija tablica jednake dobi izgledala bi otprilike ovako:

maeka

eovjek

1 godina

16 godina

2 godine

24 godine

3 godine

28 godina

4 godine

32 godine

8 godina

48 godina

12 godina

64 godine

15 godina

76 godina

20 godina

96 godina