ZAŠTO MAČKA MAŠE REPOM?

Većina ljudi misle da je mačka koja maše repom ljutita, no to je samo djelomično točno. Mačka koja maše repom je mačka u stanju unutrašnjeg sukoba. Ona istovremeno želi učiniti dvije stvari, ali se ta dva impulsa uzajamno blokiraju. Na primjer, ako neka mačka cvili da bismo je noću pustili iz kuće i ako, kad se otvore vrata, vidi da vani pljušti kiša, ona će početi mahati repom. Ako istrči van kroz vrata i nađe se na jakoj kiši, početi će još jače mahati repom. Nakon nekog vremena, obično kratkog, donijet će konačnu odluku, pa će ili utrčati natrag u kuću, gdje je toplo, sigurno i suho, ili će, ne obazirući se na kišu, krenuti u noćnu patrolu. Čim jednom stvori odluku, ovakvu ili onakvu, mačka prestane mahati repom.

Ako je mahanje repom manifestacija unutrašnjeg konflikta, postavlja se pitanje kako je ono nastalo. Da biste shvatili o čemu se radi promatrajte mačku koja balansira na vrhu nekog jako uskog zida ili na nekoj drugoj uskoj površini ili podlozi. Ako osjeti da se previše nagnula na jednu stranu i da bi mogla pasti, mačka brže-bolje pomakne rep na drugu stranu, kao organ za održavanje ravnoteže. Ako stavite mačku u krilo i naginjete ju čas na jednu čas na drugu stranu, vidjeti će te da se i njen rep pomiče čas na jednu čas na drugu stranum kao da njime ritmički maše. Eto, tako se rodilo mahanje repom u konfliktnim situacijama. Dok dva suprotna poriva vuku mačku svaki na svoju stranu, njezin rep reagira kao da se ona naginje čas na jednu, čas na drugu stranu.