Mario Milešević vlasnik je privatne veterinarske ambulante Mario-veterina d.o.o.
Rođen je 08.12.1964. godine u Sisku. Diplomirao je na veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1992.godine od kada do 1996.godine radi u Veterinarskoj stanici Sisak. Otvara privatnu ambulantu na lokaciji u Odri kod Siska u kojoj zapošljava 4 djelatnika odgovarajuće stručne spreme u stalni radni odnos. Stalni je sudionik svih važnijih seminara i simpozija u zemlji i susjednim zemljama. Magistrirao je 2001.godine na temu Caudae eqinae u pasa
Ambulanta je specijalizirana za široki raspon veterinarskih zahvata male i velike prakse.