KLASIČNA SVINJSKA KUGA-Swine fever

-virusna zaraza-porodica Togoviridae-vrsta Pestivirusi-serovarijante:A)-k-soj i japanski soj Gpe-B)-američki soj 331.

-oblik-1)tipičan-perakutan,akutan,subakutan i kroničan tok.                                                         2)atipičan-nastaje radi razlike u virulenciji virusa i rezistencije domačina.

-klinička slika-inkubacija-3-6,najviše 35 dana.          -perakutno:iznenadno ugibanje bez znakova bolesti.                -akutno:bolno i otežano hodanje,zavlače se u stelju,kasnije pareza stražnjeg djela tijela,tremor,cijanoza rila, ušaka,udova i perineuma,boginjavi osip po tijelu,nekroza kože.                           -sljepljeni kapci,spojnice zažarene ili ikterične,kasnije slepoča,nerijetko jaka krvarenja iz nosa.                       -povračanje,začep se izmjenjuje sa proljevom,nerijetko kašalj,pobačaj bređih krmača,smrt u komi ili grčevima. Subakutni i kronični tok ovise o sekundarnoj infekciji, i obično je lokaliziran na dišnom i probavnom sustavu. Letalitet iznosi oko 80-100% u područjima slobodnim od svinjske kuge. Dijagnoza se temelji na kliničkim simptomima, epizotiološkim podacima, patoanatomskom nalazu, i laboratorijski(imunofluorescencija, GDP-test, identifikacija uzročnika, homologni biološki pokus. Liječenja nema, vrlo je bitna profilaksa sa cjepivom protiv svinjske kuge K(Kina)-soj.

 

Krvarenja po koži.
Infarkti po slezeni, mramorasti limfni čvorovi sa perifernim hemoragijama, hemoragije po bubrezima i mokračnom mjehuru, te butoni po debelim crijevima(patognomonično)
Debelo crijevo-butoni i hemoragije.
Krvarenja po bubrezima.
Točkasta krvarenja po laringsu.
©Mario-veterina 2003,Veterinarski priručnik 1989.