Neurologija- Varaždin 2003

U Varaždinu je u skolpu Hrvatskih dana male prakse od 12.do 13.travnja 2003. godine održan dvodnevni radni tečaj iz Neurologije. Radni naslov tečaja glasio je:"Hromost kao ortopedski ili neurološki problem ?" Tečaj je organiziran ispred Odjela za male životinje i kućne ljubimce, a uz velike napore kolege magistra Davorina Lukmana i suradnika.                                                  Moglo se čuti niz poučnih i novih stvari iz veterinarske neurologije, na čemu možemo zahvaliti  predavačima iz SR Njemačke, dr.sc.Thomasu Goeddeu i dr.sc.Helmutu Stegeru.                        Program predavanja bio je slijedeći:                                  Subota-Videoprojekcija neurološkog pregleda, Lokalizacija i dijagnostika neur. i ortop. bolesti, Prezentiranje kliničkih slučajeva Nedjelja-Prezentiranje kliničkih slučajeva uz postavljanje dijagnoze. Seminar je bio na engleskom jeziku uz prevedenu skriptu.
Otvaranje seminara, i uvodne rijeći organizatora i predsjednika HVK-a.
Po običaju, kao i po godinama oni najstariji uvijek u prvom redu. Oprostite mogli bi reći veterani male prakse, dr. Šangarelo, te naš gradišćan dr.Tadija Peraić. Pitam se da li je to radi vida ili sluha ili kombinacija obje varijante.
Prezentacija uz demonstraciju na pacijentu koji je imao problem sakralizacije u području slabina, sakruma i caudae equine.
Ovo mi pomalo liči na kiropraktiku, srećom da se nije umiješao naš dr.Tadija, jer tada bi pas prohodao samo da spasi živu glavu.
Lijepo obrađena prezentacija sa nizom efektivnih i klinički vrijednim slajdovima. Nakon predavanja oni iz prvih redova izmjenili su vizitke sa predavačima i naručili se na kontrolu radi svojih neuro-ortopedskih problema. Nakon toga bilo mi je jasno zašto su u prvom redu. Tko zna možda i mi drugi dođemo na red.
©Mario-veterina 2003