PRIJELOM DISTALNOG DIJELA FEMURA

Nakon dvodnevnog izbivanja van kuće mačak Jura vratio se sav slomljen. Skupo je platio svoj noćni život. Uslijed neke jake traume došlo je do frakture desnog femura u distalnoj trečini sa podužnim prijelom kondila po sredini. Od prije godinu dana luksiran mu je lijevi kuk otprilike u isto vrijeme. Jurina pouka: "Čuvaj se veljače". Da sve baš nije bilo tako jednostavno možete se uvjeriti daljnjim tokom kirurške sanacije Jurine noge.
     Rtg- dijagnostika, ne vidi se prijelomna linija između kondila.
Otvarajući po slojevima dolazimo do bedrene kosti i koštanih frakturiranih okrajaka. Mišičje i vezivo jako su prirasli na mjestu prijeloma, jer se radi o prijelomu starom sedam dana.
Lijepo vidljiva koštana pukotina na kondilima proksimalnog dijela femura.
Spongioznim vijkom ušvrščujemo kondile, te namještamo prijelomljene okrajke femura.
Pinove zabijamo iz distalnog dijela u proksimalni pod slovom X, sa još dva pina u svaki okrajak pod kosim kutem.
Korekcija i zadnja provjera stabilnosti učvrščenih fragmenata. Zatvaranje i rekonstrukcija mišića i fascija.
Rekonstrukcija rane po slojevima. Spajanje pinova sa žicom.
                    Spajanje pinova sa metilmetakrilatom.
       Pogled sa strane.
Kontrolna Rtg-projekcija, jaka stabilnost i lijepa repozicija koštanih ulomaka. Sada će glavno opterećenje nositi iščašen kuk lijeve noge, no nadamo se da ćemo nagovoriti vlasnicu na slijedeću operaciju. Inaće Jura se dobro oporavlja i u međuvremenu povremeno da oduška svojim hormonima.
©Mario-veterina 2003