AMBULANTNA KLINIKA /prosinac 2002/

Prilikom posjete Ambulante klinike, zadnjeg mjeseca u 2002. godini posjetili smo obiteljsko gospodarstvo Božurić iz Jazvenika. Tom prilikom obavili smo zdravstveni nadzor nad njihovim stadom ovaca. Nekoliko dana prije napravljena je koprološka pretraga izmeta. Ustanovljena je jaka invazija sa Fasciolom hepaticom, i Strongilusima spp. Paralelno sa s/c aplikacijom antiparazitika aplicirali smo vitamin AD3E i tokoselen. Ekipa iz porodiljstva obavila je ultrazvučnu dijagnostiku graviditeta. Stari ovan uvezen iz Francuske po imenu "Širak", već duže vrijeme  kašljuca, tako da je ekipa doc.Z.Žvorca imala pune ruke posla. Ekipa mr.sc.N.Turka demonstrirala je vađenje krvi iz jugularne vene, mislim da bi im pozavidio i sam grof Drakula.
Polusjedeći položaj i brijanje mjesta za ultrazvučnu dijagnostiku graviditeta.
Ultrazvučni prikaz maternice ovce gravidne oko tri mjeseca. Dado Božurić, vlasnik stada u grčevitom "nelson" zahvatu sa jednom od svojih najomiljenijih ovaca.
Kod magistra Turka ne vrijedi ona narodna:"Tko se dima ne nadimi taj se vatre ne ogrije."Demonstracija vađenja krvi (doslovce iskrvarenja), bez ijedne kapljice krvi, to me potsjeća na detalje iz nekih filmova poslije pola noći, a vas ?
Sva sreća što ove tekstove ne čitaju oni iz društva za zaštitu životinja, jer mislim da bi za ovu ekipu bila raspisana veća nagrada nego za one sa istoka....!
Kolegica poput prave šivaće mašine buši kožu polukomirane ovce pri aplikaciji antiparazitika i vitamina. Pouka: "Čuvaj se ne Senjske nego Ženske ruke." Auskutacija starog "Širaka", sreća razumije samo francuski.
Mislim da se kaže "sto baba kilava djeca", ali prevarili biste se. Kad su ga kolegice naprašile injekcijama, kao da se napio kerozina, sve ovce su janjile dvojke. Ako imate dišnih problema mislim da imam dobru preporuku za vas.
©Mario-veterina 2003