TUBERKULOZA svinje

Kako nam dolaze hladniji dani tako i snovi pigica u našim svinjcima o dugom životu pomalo padaju u vodu. Tako se desilo i sa ovom svinjom. Umrla je nasilnom smrću gdje su je trojica grubijana držala u smrtnom hropcu do sudnjeg časa. Već je duže vrijeme mršavila i teže disala, ali čekalo se samo malo, prva hladnoća i to je bio zadnji dan u životu ove svinje. Duboko zaslinjeni domaćini veselili su se domaćim krvavicama i masnim čvarcima, ali..... od toga ništa. Glavni grubijan i autor ovog gnjusnog čina pri rasjecanju svinje uočio je da nešto ne valja. Pojedini organi bili su čudnog oblika, a svakodnevno izloženi prićama o trihinelozi, nažalost morali su odustati od svog masnog pira. Za ovu svinju bilo je prekasno, jedino je veselje ostalo veterinarskoj nauci da nakon duge terenske prakse patoanatomski spozna milijarnu tuberkulozu kod svinje u živim dimenzijama.

Doktorica Mihaela ne može ni sama vjerovati da se radi o tuberkulozi, ali valjda ona ima sreću, tako je među nama nedavno prva nabasala na bjesnog psa, na ambulantnom stolu kao pacijenta sa upalom grla. Srećom iskusna doktorica je uvijek oprezna pa i u ovom slučaju. Nažalost kod bjesnoće svi smo završili u epidemiloškoj službi na cijepljenju protiv bjesnoće, no bog zna što će biti sada.

Makroskopski pregled pluća. Tuberkulozni čvorići difuzno infiltrirani u plućni parenhim.
Plućni parenhim destruiran sa diseminiranim milijarnim tuberkuloznim tvorbama. Presjek parenhima pluća i bronha.
Režanj pluća makroskopski promjenjen. Jetra- posuta difuzno tuberkuloznim čvoričima.
Slezena-destruirana sa tbc-čvorićima kroz sve slojeve. Limfni čvorovi pluća zahvaćeni tbc procesom.
U bronhima nema patološkog sadržaja koji bi upučivao na sekundarnu pneumoniju. Napravili smo i otisak organa i obojili diff-quick tehnikom. Jasno vidljive gigantske stanice.
Materijal smo uputili na daljnu pretragu, gdje je pato-histološki potvrđena milijarna tuberkula. Što se tiće identifikacije o kojem uzročniku tuberkuloze se radi za sada još ne znamo jer se čekaju rezultati daljnih bojenja. Nadamo se da vam s ovom kratkom prezentacijom nismo poljuljali vjeru u lijepu i masnu svinjokolju. Prijatno.

P.S.tuberkuloza je zoonoza, što znaći da se prenosi na ljude i obrnuto, ovisno o uzročniku.

©Mario-veterina 2002