OŽUJAK 2003

NOVOSTI

Dirofilaria Repens
Prilikom "krpanja i slaganja" hrabrog lovačkog psa u mišićima podkožja ukazala nam se bijela končasta tvorba koju sam na svoje čuđenje izvukao van. Što je sad to ? dvije misli ili Dirofilaria repens ili Dipetalonema. Nakon identifikacije parazita i pretrage mikrofilarija u krvi ustanovili smo da je riječ o Dirofilariji repens.Opširnije

Ambulantna klinika
Prilikom posjete Ambulante klinike, zadnjeg mjeseca u 2002. godini posjetili smo obiteljsko gospodarstvo Božurić iz Jazvenika. Tom prilikom obavili smo zdravstveni nadzor nad njihovim stadom ovaca. Nekoliko dana prije napravljena je koprološka pretraga izmeta. Ustanovljena je jaka invazija sa Fasciolom hepaticom, i Strongilusima spp.Opširnije

VETERINARSKA PRAKSA

Kastracija jarčića
Današnji sve češći trend uzgoja koza, otvara i nova pitanja kao i ovo o kastraciji jaradi. Uzgojem u stadu neizlučena i neprodana jarad već nakon par mjeseci počinje skakati na svoje ženske družice. Kako bih spriječili negativan i nekontroliran prijenos genetskih osobina u stadu, te kako bi se pojačao prirast jaradi za tov, tu jarad kastriramo.Opširnije

PRIJELOM DISTALNOG DIJELA FEMURA
Nakon dvodnevnog izbivanja van kuće mačak Jura vratio se sav slomljen. Skupo je platio svoj noćni život. Uslijed neke jake traume došlo je do frakture desnog femura u distalnoj trečini sa podužnim prijelom kondila po sredini. Od prije godinu dana luksiran mu je lijevi kuk otprilike u isto vrijeme. Jurina pouka: "Čuvaj se veljače". Da sve baš nije bilo tako jednostavno možete se uvjeriti daljnjim tokom kirurške sanacije Jurine noge.Opširnije

Hrabri pekinezer
Oko 22 sata dobili smo poziv za hitnu intervenciju. Po priči vlasnice saznali smo kako pekinezer krvari iz prednje noge nakon kratkotrajne šah mat borbe sa njemačkim ovčarom. Vlasnicu sa psom uputili smo u ambulantu. Kroz destak minuta pekinezer je bio na operacionom stolu. Iz anamneze vlasnice saznajemo kako je došlo do kratkotrajne borbe njenog ljubimca sa njemačkim ovčarom. Jedan ugriz i dva zamaha glavom bila su dovoljna da pekinezera totalno demuliraju.Opširnije

Arhivu novosti iz prošlih godina pogledajte na 2000, 2001, 2002,  prošle novosti iz ove godine na Mjesečnik

ZANIMLJIVOSTI

Hrvatski posavac
najboljoj knjizi o Hrvatskom posavcu, autora Miroslava Kovača i suradnika, pod nazivom "HRVATSKI POSAVAC" štampana 1994. godine. U njoj možete pronaći sve relevantne podatke o opisu pasmine, standardima, uzgajivačima tih konja i dr. Da ne pretjerujem najbolje nabavite tu knjigu i uvjerite se sami.
Opširnije 

I A K - razudba prve kobile
U zadnjem stoljeću ništa nije bilo pogubnije za Posavskog konja od prošlogodišnjeg izbijanja IAK-a, infekciozne anemije kopitara. To je bio pomor i tragedija, nešto što ne možete opisati. Sa jednog pašnjaka od stodesetak konja svi su uginuli ili odvezeni u kafileriju. Na drugim pašnjacima stanje je bilo bolje, iako se pojedinačno izlučivalo po nekoliko konja.Opširnije

HUMORESKA

ŠTRAJK U MARIO-VETERINA
Prije desetak dana u našoj ambulanti zbio se nemio događaj, koji svakodnevno susrečemo na našim ulicama. Došlo je do štrajka. Glavni kolovođa i podstrekač cijele afere bila je kolegica Mihaela uz potporu ostalih sindikalnih kolega. Počelo je bezazleno, no atmosfera je kulminirala preko "ruskog ruleta", pa konačno do povečanja plaće i nakon toga svečane fešte zatvorene za javnost.Opširnije